parallax background

Adwokat Jolanta Dymek Warszawa

Kancelaria Adwokacka

Misją Kancelarii jest zapewnienie Klientom profesjonalnej i rzetelnej pomocy prawnej. Oferujemy kompleksową obsługę prawną dla Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Adwokat
Jolanta Dymek

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka programu Erasmus-Socrates na uczelni przyjmującej University of Copenhagen.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym wspierając Klientów we wszystkich sprawach związanych z alimentami, władzą rodzicielską, ustalaniem kontaktów z dzieckiem i ich egzekwowaniem. Prowadzi sprawy o rozwód i podział majątku.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej i doradztwie dla przedsiębiorstw. Przygotowuje na ich potrzeby wszelkiego rodzaju akty wewnętrzne, uchwały, regulaminy i procedury oraz tworzy i opiniuje umowy. Pomaga w rozwiązywaniu sporów z pracownikami oraz świadczy usługi w zakresie prawa zobowiązań.

Dzięki rozległej wiedzy i doświadczeniu wspiera Klientów we wszystkich sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, w tym czci, renomy i prywatności. Doradza osobom publicznie znanym w zakresie ochrony ich wizerunku.

Biegle posługuje się językiem angielskim.


Zakres usług Kancelarii


Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych zarówno w imieniu osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Praktyka sądowa stanowi jeden z ważniejszych elementów naszej działalności. Oferujemy reprezentację przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

 

Kontakt z Kancelarią: +48 503041771


W sytuacjach kryzysowych Kancelaria jest gotowa do podjęcia natychmiastowych działań.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną dla Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Nasza działalność obejmuje zarówno udzielanie porad prawnych, jak i sporządzanie pism procesowych oraz reprezentowanie w postępowaniu sądowym.

Klientom biznesowym oferujemy stałą, kompleksową obsługę prawną. Szukamy takich rozwiązań, by podejmowane przez Państwa działania były nie tylko zgodne z literą prawa, ale i stanowiły najlepsze możliwe rozwiązania biznesowe.

Naszym obowiązkiem jest prowadzenie każdej sprawy z zachowaniem najwyższej staranności, w oparciu o ugruntowaną wiedzę i zdobyte doświadczenie. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania tajemnicy adwokackiej.

Porady prawne

“Niewie­dza nie sta­nowi uspra­wied­li­wienia dla nieprze­myśla­nych działań.

Gdy się nie wie, gdy ma się wątpli­wości, dob­rze jest zasięgnąć po­rady.”

Andrzej Sapkowski

Jak przebiega proces porady prawnej?

1W jakim terminie uzyskam poradę prawną?

Termin porady prawnej uzgadniany jest indywidualnie.
W celu umówienia terminu porady prawnej prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: +48 503041771.

2Ile czasu zarezerwować na spotkanie?

Spotkanie trwa zazwyczaj ok. 30-60 minut. Podczas spotkania adwokat zapoznaje się z przedstawionym zagadnieniem i udziela porady.

3O czym pamiętać przed spotkaniem?

Na spotkanie prosimy o zabranie ze sobą wszystkich posiadanych w sprawie dokumentów.

Kontakt